aaa
aaa
Gateway Ettlingen CB Kanal 39 & Freenet Kanal 04
                    Gateway Ettlingen      CB Kanal 39 & Freenet Kanal 04

Das 2 Meter Freenet  Gateway Team MiCo   Freenet Kanal 04 88,5                  Sendeleistung  500 mWatt

Das 11 Meter CB Gateway                                    Albrecht AE 6690   Kanal 39  Sendeleistung 4 Watt